Sportovní dny

Náš oddíl pravidelně organizuje zábavu nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Pravidelně se každým rokem společně scházíme na různých akcích a jednou z nich je sportovní den. Sportovní den se zpravidla koná před koncem florbalové sezóny. Trenéři s rodiči organizují pro děti zábavu formou plnění různých úkolů na stanovištích a také zábavu sledováním rodičů při plnění netradičních úkolů. Součástí zábavného odpoledne je také společné grilování, ocenění nejsnaživějších dětí a fotbalový turnaj smíšených týmů. Účastí na akcích tohoto typu rodiče dětem svou přítomností ukazují, že jim na jejich celoročním snažení záleží a jsou také součástí našeho klubu!

V roce 2019 se sportovní den uskutečnil v areálu fotbalového hřiště v Loukách v sobotu 18.5.2019.
Pozvánku na akci naleznete zde! Článek a fotoglalerii ze sportovního dne 18.5.2019 naleznete zde.