Platba příspěvků - nováčci

Informace ohledně členských příspěvků pro nováčky! První dva týdny zdarma!

Po vyplnění nezávazného přihlašovacího formuláře na našem webu se zatím členy klubu nestáváte, a tedy příspěvky nehradíte. Můžete se ovšem účastnit tréninků a tedy máte čas na to se rozmylet, zda do klubu dítě poté přihlásíte či nikoli. Následné přihlášení do klubu provedete vyplněním závazného přihlašovacího formuláře na našem webu

Nejpozději za dva týdny od první návštěvy tréninku se musí rodič rozhodnout, zda své dítě přihlásí jako člena klubu či nikoli.

Například, pokud se někdo přihlási 1.11. a rozhodne se poté přihlásit jako člen klubu, budou se ho týkat měsíční platby takto: polovina platby za listopad, prosinec a dále.

Ohledně výši členských příspěvků a pokynám k platbě navštivte tuto stránku (dostanete se na ní též přes sekci KLUB - Členské příspěvky).