Platba příspěvků - nováčci

Informace ohledně členských příspěvků pro nováčky! Téměř dva měsíce zdarma!

Po vyplnění nezávazného přihlašovacího formuláře na našem webu se zatím členy klubu nestáváte, a tedy příspěvky nehradíte. Můžete se ovšem účastnit tréninků a tedy máte čas na to se rozmylet, zda do klubu dítě poté přihlásíte či nikoli. Následné přihlášení do klubu provedete vyplněním závazného přihlašovacího formuláře na našem webu

Nejpozději na konci následujícího měsíce od první účasti na tréninku se musí rodič rozhodnout, zda své dítě přihlásí jako člena klubu či nikoli. Dalo by se tedy říci, že každý nový člen má měsíc ve kterém se přihlásí společně s měsícem následujícím na vyzkoušenou.

Například, pokud se někdo přihlási 14.11. a rozhodne se poté přihlásit jako člen klubu, budou se ho týkat měsíční platby za měsíce leden a později (listopad a prosinec je zdarma).

Ohledně výši členských příspěvků a pokynám k platbě navštivte tuto stránku (dostanete se na ní též přes sekci KLUB - Členské příspěvky).