Členské příspěvky

Členské příspěvky pro řádné členy 1. FBC Karviná ve školním roce 2023/2024 platné od 1.8.2023.

Číslo účtu pro platbu členských příspěvků:
2101109805/2010 (Fio banka)

Noví členové uhradí příspěvky až zpětně, po odzkoušení tréninků (2 týdny).

Členské příspěvky jsou rozděleny dle tréninkových skupin, do které děti spadají:
Přípravka, minipřípravka - 2015 a mladší: 2200 Kč / 4400 Kč / 6600 Kč / školní rok (tréninky 1x / 2x / 3x týdně)
Elévové, mladší žáci: 4800 Kč / školní rok.
Mladší žáci, starší žáci: 5500 Kč / školní rok.
Dorostenci a starší XXXX Kč / školní rok.

-Rodiče, kteří mají v klubu dvě děti, mohou požádat klub o prominutí poloviny ročního příspěvku za mladšího z nich.  
-Pokud dítě trénuje ve více tréninkových skupinách, týká se ho platba za nejstarší tréninkovou skupinu, ve které trénuje.
-Klub si vyhrazuje právo na změnu výši členských příspěvků v průběhu školního roku s okamžitou platností. 
-Všechny platby je nutné zadat se správným VS, více informací u plateb po přihlášení do klubové sekce.
-Členský příspěvek je příspěvek na činnost klubu ve školním roce 2023/2024. Tento příspěvek lze hradit také měsíčně/čtvrtletně/pololetně.