Platba příspěvků

První dva měsíce zdarma!

Členské příspěvky klubu hradí řádní členové. Po vyplnění nezávazného přihlašovacího formuláře na našem webu se zatím řádnými členy nestáváte, a tedy žádné příspěvky nehradíte. Prozatím se stanete pouze tzv. členy na zkoušku. Členové na zkoušku mohou chodit na tréninky, kde se seznámí s novými kamarády a trenéry. Nejpozději na konci následujícího měsíce od vyplnění tohoto formuláře se musí rodič rozhodnout, zda své dítě přihlásí jako řádného člena či nikoli. Dalo by se tedy říci, že každý nový člen má měsíc ve kterém se přihlásí společně s měsícem následujícím na vyzkoušenou. Například, pokud se někdo přihlási 14.10. a rozhodne se poté přihlásit jako řádný člen, budou se ho týkat měsíční platby za měsíc prosinec a dále.

Jak dítě přihlásit jako řádného člena se rodiče dozví prostřednictvím emailu. Ohledně výši členských příspěvků se dozvíte na našem webu v sekci Klub - Členské příspěvky.