09.11.2018

Kontrola platnosti zdravotních prohlídek

Každý hráč našeho oddílu je povinen každoročně absolvovat lékařskou prohlídku kategorie pro výkonnostní sport. Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sport odevzdejte co nejdříve svým trenérům. Na konci kalendářního roku bude provedena kontrola platnosti prohlídek a bez platného potvrzení zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sportovce nebudou děti moci od 1.1. nastoupit k soutěžnímu utkání.

Zdravotní prohlídku pro výkonnostní sportovce provádí tyto typy lékařů: Dětský a dorostový lékař, Obvodní lékař, Sportovní lékař.

Doporučujeme Vám absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře nebo u sportovního lékaře. Pokud Váš lékař není schopen vykonat úplnou prohlídku (např. EKG), budete vyzváni k absolvování takového vyšetření u lékaře, který vyšetření je schopen vykonat. Až poté Vám obvodní lékař potvrzení vystaví. Potvrzení je zpoplatněno, ale zdravotní pojišťovny většinou prohlídku na vyžádání proplácí.

Jako žádanku a potvrzení použijte výhradně formuláře umístěné v sekci Dokumenty.

Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.

Potvrzení se obvykle vydává s platností 1 rok a poté je nutno prohlídku opakovat.

Potvrzení odevzdejte svému trenérovi nebo zašlete doporučeně poštou na adresu klubu.

Zpět na výpis článků